Gy. I. K. (gyakran ismételt kérdések)

 

Az A jelű osztályban ki lesz a délutános tanító néni?

Az 1.a osztályban Polyák Judit tanítónő lesz a napközis pedagógus, aki a készségtárgyak tanításán osztozik az osztályfőnökkel.

 

Az ének-zene osztályban kötelező lesz a kórus és minden fellépés?

Igen. A felvételt nyert tanulók 3. osztálytól vesznek részt a kórusmunkában. A fellépéseket tanítványaink jutalomként élik meg, ekkor arathatják le a jól megérdemelt babérokat.

 

Ha nem sikerül az ének felvételi, másik osztályba kerül a gyermek?

Igen.

 

Zenei tagozatra – túljelentkezés esetén – a körzetesek előnyt élveznek vagy csak a hang számít?

Nem élveznek előnyt a körzetesek, mivel ebben az esetben nem él a körzethatár.

 

Sok dalt ismerő, énekelni nagyon szerető, de kevésbé jó hangú gyereknek érdemes megpróbálni a felvételit? Vagy esetleg a későbbiekben nehézséget okozhat neki a magasabb színvonal?

Azt tanácsoljuk, hogy mindenképpen próbálják meg a felvételit. Az éneklési készség fejleszthető, Eszter néni sokat segít ebben az évek során.

 

Ha énekelni nagyon szerető gyerek felvételt nyer az A osztályba, de kiderül, hogy neki túl sok, vagy a kórusfellépés nem tetszik neki, akkor mi történik? Átkerül másik osztályba?

Nem volt még ilyenre példa. Minden gyerek ragaszkodni szokott ahhoz a közösséghez, ahova 1. osztálytól jár. S mivel együtt énekelnek, együtt csinálnak jó dolgokat, együtt is élik meg a csodát.

 

Ha nem ének-zenei osztályba megy a gyermek, de kiderül, hogy nagyon szépen énekel, akkor tehetségét figyelembe veszik? Beénekelhet a kórusba pl.?

Mindenki tehetséges valamiben, ha az az ének, akkor őt abban fogják támogatni. A nem zeneis gyerekeink számára is van lehetőség énekversenyeken, koncerteken szerepelni.

 

Ha jól tudom, akkor emelt ének-zenei osztályban 5. osztálytól nincs lehetőség emelt angolra.

Igen, csak a B és a C jelű osztályokban van lehetőség emelt angol nyelvű oktatásra, heti 5 órában.

 

Ki tanítja az ének-zenét a B és a C jelű osztályban?

Ezekben az osztályokban az osztálytanítók tanítják az ének-zenét: a B-ben Szabó Hajnalka, a C-ben pedig Gali Szilvia.

 

A C osztályban heti hány dedikált angol órára lehet számítani?

Minden 1. osztályban heti 1 nyelvóra (szakkör) van. Az 1.c osztályban ez egészül ki + lehetőséggel. Napközis keretben és a készségtárgyak oktatása során kerül be a nyelv, a nyelvhasználat a mindennapokba.

 

Beiratkozáskor meg lehet jelölni, hogy melyik osztályba szeretném íratni a gyermekemet?

Igyekszünk figyelembe venni a szülői igényeket.

 

SNI-s, de nem körzetes gyermek felvételére van mód?

Akkor tudjuk vállalni, ha a szakvéleményben leírt fejlesztéseket el tudjuk látni megfelelő szakemberrel, illetve óraszámmal.

 

Számítástechnikát melyik évtől tanulnak a gyermekek és milyen infrastruktúrájuk van ehhez? Hány gyermek jut egy számítógépre?

3. évfolyamon lép be az új NAT szerint a digitális kultúra, mint tantárgy. A digitális kultúra és az informatika óráink magasabb létszámú osztályoknál bontott óra, ez azt jelenti, hogy ezeken a tanórákon minden gyermek külön számítógéphez tud ülni.

 

Milyen módszerekkel segítik a pedagógusok az átmenetet az óvodából?

Sok játékos feladattal, énekkel, mesével, stb. vezetjük be őket az iskolai létformába. A 45 perces tanórákat a gyerekek lelki, mentális és fizikai igényeihez illesztjük, ha kell, hosszabb udvari szünetekkel dúsítva. A tanórákat sok-sok mozgásos tevékenység beiktatásával tervezzük, melyek soha nem céltalan időtöltések, hanem fejlesztő jellegű játékos feladatok.

 

A napközi kötelező?

A jelenlegi vírushelyzetben nem. Ugyanakkor a 16.00-ig szóló bent tartózkodás időszakában is azok, akik szülői kérvényt írnak, mert gyermeküknek délutánonként más jellegű elfoglaltsága van pl. sportol, zenél…, az engedélyt megkapják a 16.00-nál előbbi távozásra.

 

Nem körzetes gyermek esetében a beiratkozás ugyanúgy történik, ugyanabban az időpontban? Csak később tudjuk meg, hogy felvételt nyertünk?

Igen, a beiratkozás mindenkinek – és minden általános iskolában – azonos időpontban, csak április 15-én és 16-án történik. A felvételről később tudunk tájékoztatást adni.

 

A logikai osztályt pontosan hogyan kell elképzelni? Ez a logikai vonal felsőben folytatódik valamilyen módon?

Tanórai keretben és a napközis időszakban, valamint heti 1 szakkör keretében használják a gyerekek a különböző társas- és táblajátékokat, pl. LÜK, Logico. Illetve digitális tananyag formájában is tantárgyhoz kapcsolva.

 

Mikor állítják helyre a Fő út menti kerítést, amelyet a 2020 augusztus végi vihar kidöntött? Ez jelent-e korlátozást az udvari használatban?

A Dunakeszi Önkormányzat fogja helyreállítani a kerítést. Február végén négy olyan fát vágtak ki, amelyek veszélyeztették, nehezítették az építést. Az önkormányzat tájékoztatása szerint már megvan a vállalkozó, aki a kerítést felújítja.