Hasznos dokumentumok az iskolai beiratkozáshoz

Az elsős beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata (nem kötelező, de az édesapa neve miatt lehetőség szerint kérjük bemutatni)

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy a szakértői bizottság szakvéleménye)

A beiratkozás során nyilatkozniuk kell a szülőknek a szülői felügyelettel, valamint a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban.

A szülői felügyelettel kapcsolatos nyilatkozat esetében fontos, hogy közös felügyelet esetén mindkét szülőnek alá kell írnia. Ha csak az egyik szülő lesz jelen a beiratkozásnál, akkor mindenképpen javasoljuk az előre történő kitöltést.

Csak abban az esetben jogosult a szülő egyedül a beíratásra, ha a másik felet a bíróság kizárta a felügyeleti jog gyakorlásából, minden egyéb esetben közösnek tekintendő a felügyeleti jog.

Nyilatkozat hit és erkölcstanról

– Nyilatkozat szülői felügyeletről

– Nyilatkozat lakóhelyről tartózkodási helyről