Hit- és erkölcstan

Nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC törvény 35/A §-a a 2013/14-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatását.

A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan (2016 óta etika), vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.

A 2018/2019. és vonatkozásában a leendő első osztályos tanulóknak a beiratkozás alkalmával egy Nyilatkozat kitöltésével kell az iskolát tájékoztatni a választásukról.
A választás egész tanévre szól, mert év közben változtatásra nincs lehetőség.
Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív délutáni elfoglaltságok.

A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. A tanügyi dokumentumokban az
„Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezés szerepel.

Az etika értékelése az osztálynaplóban (Krétában) a hit- és erkölcstan értékelése csoportnaplóban történik, melyet a hitoktató, hittantanár vezet.
Az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adminisztrációt – a hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján –
az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

A leendő első osztályosok szülei a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak, hogy gyermekük számára az etika vagy a hit- és erkölcstan oktatását választják.
A 2-8. évfolyamosoknak csak abban az esetben kell nyilatkozni (május 20-ig), ha a következő tanévben a szülő az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja.

A 2018/2019-es tanévben iskolánkban az alábbi egyházak vállalják – igény esetén – a hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését az 1-8. évfolyamon:

Hit Gyülekezete

Magyar Baptista Egyház 

Magyar Görögkatolikus Egyház

Magyar Evangélikus Egyház

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Református Egyház

MAZSIHISZ

A leendő első osztályosok szülei a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak, hogy gyermekük számára az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan oktatását választják.
A 2-8. évfolyamosoknak csak abban az esetben kell nyilatkozni (május 20-ig), ha a következő tanévben a szülő az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja.

Az egyházak nevére kattintva bővebb tájékoztatást kaphatunk!