Csoóri Pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Csoóri Sándor Alap nyílt pályázatot hirdetett a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására. Iskolánk nyertes pályázatot nyújtott be, melyet CSSP-NEPZENE-2018-0175 azonosító számon vett nyilvántartásba. Mivel az együttesünk neve Árgyélus Népzenei Műhely, pályázatunk „Az Árgyélus kismadár” jeligét kapta. A pályázat megvalósítási ideje 2018. 07.01- 2019. 06. 15 – ig tartott.  2014 szeptemberében elkezdett népzenei képzés eredményeire építve folytattuk az oktatást. Programunkban a népi hagyományok ápolását kívántuk megvalósítani az Árgyélus Népzenei Műhely citerás, furulyás, népi énekes tagjai számára. A programot 20 fővel valósítottuk meg.

Az év során 2-3 tájegység dallamaival ismerkedtünk meg. A népi éneklésben a határon túli magyarság népzenei dallamkincséből is merítve moldvai, székelyföldi, bácskai dallamokat tanultunk. A népi furulyával egyszerűbb dunántúli, moldvai dallamokat tanultunk. ) Egyéb hangszerek is megszólaltak az együttes próbáin: koboz, tekerő, doromb.

A próbákat több csoportban tartottuk a gyerekek tudásbéli szintjének és egyéb elfoglaltságainak megfelelően.

Hangsúlyt fektettünk a megszerzett tudásuk elmélyítésére, de nagy igény mutatkozott az új ismeretek iránt is.

A megtanult zenei anyagot iskolai, városi, határon túli rendezvényeken is bemutattuk.

Első fellépésünkre városi karácsonyi műsor keretében került sor, ahol a nyugdíjasoknak adtunk műsort a haladó csoport részvételével.

A legnagyobb megmérettetés a haladó csoport számára adatott, mikor május elején Erdélybe utazhatott a Szentegyházi Filharmónia meghívására. Ekkorra elkészültek az új fellépőruhák, melyeket egy helyi készítőtől (Lenvirág Műhely) rendeltünk, ezzel is támogatva a városban élő vállalkozókat.

Ugyanebben a hónapban került sor a Bárdos Gálára, ahol szintén a haladók adtak műsort.

A Kis-Árgyélus tagjai is megtapasztalhatták a színpad világát. Átestek az első fellépés izgalmain nagyközönség előtt. Erre a Jótékonysági Esten (április) került sor. Félévkor és évvégén a szülőknek is tartottunk bemutatót az addig tanult dalokból. Lehetett egyedül, párban, vagy többen együtt zenélni. Ezt a gyerekek maguk között megbeszélték.

Júniusban 3 napot töltöttünk az együttes felével Tordason egy mini népzenei táborban a helyi művészeti iskola meghívására, ahol ilyen rövid idő alatt rengeteget tanultak a gyerekek, sok barátot szereztek, és megtapasztalhatták az együtt zenélés élményét. Pályázat adta lehetőségként új hangszereket, hangszertokokat is tudtunk vásárolni, melyeken a kezdő-középhaladó csoport tagjai fognak játszani. Az egész tanéven átívelő program megvalósulását a Csoóri Sándor Alap támogatta.