Hit- és erkölcstan

Nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény 23. fejezet 35/A §-a a 2013/14-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az etika/hit- és erkölcstan oktatását.

A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan (2016 óta etika), vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.

A 2024/2025-ös tanév vonatkozásában a leendő első osztályos tanulóknak a beiratkozás alkalmával egy Nyilatkozat kitöltésével kell tájékoztatni az iskolát a választásukról. A választás egész tanévre szól, mert év közben változtatásra nincs lehetőség. Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív délutáni elfoglaltságok.

A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. A tanügyi dokumentumokban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezés szerepel.

A leendő első osztályosok szülei a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak, hogy gyermekük számára az etika vagy a hit- és erkölcstan oktatását választják. A 2-8. évfolyamosoknak csak abban az esetben kell nyilatkozni (május 20-ig), ha a következő tanévben a szülő az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja.

Letölthető nyilatkozat Etika/hit- és erkölcstan választásáról vagy módosításáról

Hirdetmény egyházi jogi személyekről

Adatkezelési tájékoztató

Bevett egyházak

A 2023/2024-es tanévben iskolánkban az alábbi egyházak vállalják – igény esetén – a hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését az 1-8. évfolyamon:

Magyar Katolikus Egyház


Magyarországi Református Egyház


Magyarországi Evangélikus Egyház


Magyarországi Baptista Egyház


Hit Gyülekezete


Magyar Görögkatolikus Egyház


A Tan Kapuja Buddhista Egyház


MAZSIHISZ

A leendő első osztályosok szülei a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak, hogy gyermekük számára az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan oktatását választják. A 2-8. évfolyamosoknak csak abban az esetben kell nyilatkozni (május 20-ig), ha a következő tanévben a szülő az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja.

Az egyházak neve alatti hivatkozásokon bővebb tájékoztatást kaphatunk.