Herczku Anikó

osztályfőnök

1.b osztály

Hetedik éve tanítok a Bárdos Lajos Általános Iskolában, ahol munkatársaim és az itt tanuló diákok között egyaránt jól érzem magam, így pedagógus mivoltom legjavát tudom nyújtani.

Elsős tanítóként készülök gyermekük iskolai életének első állomását békéssé, szelíddé és emlékezetessé tenni. Elfogadással, türelemmel és szeretettel fordulok a félve útnak indulókhoz, a bátrabbakat biztatással ösztönzöm. Munkám során fontosnak tartom a jutalmazást, a napi sikerélmények közös megélését. Törekszem rá, hogy tanítványaimmal kialakítsak egy közvetlen, kölcsönös bizalmon alapuló, szeretetteljes kapcsolatot.

Mindig jólesik számomra, ha megosztják velem örömüket, vágyaikat, esetleges gondjaikat. Elveim egyike, a tolerancia és a másság elfogadása. Hiszem, hogy mindenki jó valamiben, ezért törekszem a gyermekek értékeinek felfedezésére és abban megerősítést kínálok számukra. Fontosnak tartom, hogy a rám bízott gyerekek egymás értékeit és képességeit is megtanulják felismerni és elfogadni. Nagy hangsúlyt fektetek a társas viselkedés fejlesztésére, a közösségépítésre. Pedagógiai munkámban alapvető szempont, hogy a gyerekeket a képességeiknek, az életkori sajátosságaiknak megfelelően tanítsam. A tanítás során nagy hangsúlyt kap a differenciált képességfejlesztés. Az ismeretek elsajátítása közben, önálló véleményalkotásra és együttműködésre ösztönzöm őket. Számomra legfontosabb a pedagógiai munkában, hogy megtartsam azt a gyermeki kíváncsiságot, amivel az óvodából az iskolába érkeznek a kisgyermekek: lelkesek, motiváltak, mindenre nyitottak, tele tenni és tudni akarással.

Nagy örömmel és lelkesedéssel várom osztályomba azokat a kisgyermekeket, akik szeretnek sokat játszani, mozogni és a tanulást szeretnék egy izgalmas nagy kalandként megélni!