1. b osztály

Népi kultúra, népművészet orientáció

Lackóné Fodor Zsuzsanna

Tizedik éve dolgozom a Bárdos iskolában. Előtte 16 évig dolgoztam Budapesten egy 12 évfolyamos iskolában. Voltam osztályfőnök alsó-és felsőtagozaton, tanítottam minden évfolyamon számítástechnikát, érettségiztettem informatikából.
Tanulmányaim során a személyes érdeklődés mellett, mindig igyekeztem a kor kihívásait is figyelembe venni.
Oktatás, nevelés szintjein szinte minden korosztállyal találkoztam. Óvónőképző szakközépiskolába jártam először, majd Debrecenben a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolára. Meghatározó élmény volt számomra, amikor végzős tanítóképzősként gyakorlatra mentem a volt általános iskolámba és egykori elsős tanító nénimhez kerültem. Ma is példaként gondolok az ő türelmére, kitartására, kedvességére. Az azóta eltelt évtizedek alatt megtapasztaltam ennek a pályának az örömeit, szépségeit, de nehézségeit is.

Elvégeztem Egerben a számítástechnika tanári szakot. 2013-ban szakvizsgát tettem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, ahol nyelv-és beszédfejlesztő szakon szereztem diplomát. Ez a képesítés segít abban, hogy azokat a kisgyerekeket, akiknek nehezebben megy az olvasás-írás elsajátítása, külön figyelemmel, foglalkozással megpróbáljam felzárkóztatni társaikhoz.
Az elmúlt években újra beültem az iskolapadba. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola két éves képzésének végén népi gyermekjáték-néptánc- és hagyományismeretet oktatói diplomát kaptam.
Mesterpedagógus minősítést szereztem 2020-ban.

A zene meghatározó szerepet tölt be életemben már kisiskolás korom óta. Kórusban énekeltem minden iskolámban. Emellett citeráztam egy népzenei együttesben. Ezek folytatódnak mind a mai napig. Az iskolai citeraszakkör irányítása mellett, több környékbeli népzenei együttesnek is tagja vagyok. Jelenlegi osztályom túlnyomó része két hangszeren is megtanult játszani: citerán és népi furulyán.

Az óvodáskor lezárása új kihívásokat jelent mind gyermeknek, mind szülőnek. Egy 6-7 éves kisgyereknek is meg kell küzdeni bizonyos nehézségekkel, mikor bekerül az iskolába. Mindezt türelemmel, sok nevetéssel, de következetesen betartott szabályokkal lehet megoldani.

Figyelek arra, hogy egymás személyiségét elfogadják, tiszteletben tartsák. Fontosnak tartom, hogy a mai gyerekek széles látókörrel rendelkezzenek. Ebbe beletartozik, hogy megismerkedjenek a mai kor vívmányaival, de ismerjék a magyar népzene, népművészet, néphagyományok gyöngyszemeit is. Az olvasás, a kulturált szórakozás megismertetése szintén fontos feladat.

Nyaranta több tábort is szervezek, hogy a gyermekek önállósága, világlátása, szocializációja jobban fejlődjön.

A tanítás akkor a leghatékonyabb, ha hárman – gyerek, szülő, pedagógus – összefognak. Szeretném elérni, hogy a hozzám járó gyerekek minél több sikerélményhez jussanak egy biztonságos, nyugodt légkörben.

Sok szeretettel várom a leendő kis elsősöket, hogy együtt elinduljunk egy nehéz, hosszú, de csodálatos úton, ahol rengeteg kaland is vár ránk.