1. d osztály

Drámajáték orientáció

Tolmácsi Ágnes

Tolmácsi Ágnes vagyok, tanító-művelődésszervező, drámapedagógus. Hiszem, hogy gyermeket csak feltétel nélküli elfogadással, szeretettel, következetességgel, türelemmel lehet nevelni. Az osztályomba kerülő elsősök számára az óvoda és az iskola közötti átmenetet biztonságot nyújtó légkörben, egymást elfogadó közösségben szeretném segíteni. Az élménypedagógia elkötelezett híve vagyok, ezért tanóráimat változatos, játékos tevékenységre építem, sok mozgással és humorral fűszerezem, ezzel is segítve a gyermekek iskolához való pozitív attitűdjének kialakulását.

Törekszem rá, hogy mindenki meglelje örömét a tanulásban, felismerje saját képességeit, erősségeit, megtanulja, hogy hogyan kell önállóan tanulni, és tapasztalja meg a szorgalom, az erőfeszítések árán elért siker élményét is. Célom, hogy tanítványaim idővel az életben adódó konfliktusokat kezelni tudó, a problémákra megoldást kereső és találó, érdeklődő, másokat elfogadó, saját véleménnyel rendelkező emberekké váljanak.

A drámapedagógia a közvetlen tapasztalatot használja alapként a tanuláshoz, melynek során tervezett és irányított csoportos játékokban vehetnek részt a gyerekek, ahol nincsenek jó és rossz döntések, kész válaszok, mindenki gondolkodhat másképp. A gyakorlatok során megtanulják elfogadni és tisztelni a különböző álláspontokat, alkalmazkodóbbá, empatikusabbá válnak. Saját közegükben, játék közben fejlődik tanítványaim koncentrációs készsége, türelme, emlékezete. Irodalmi alkotások segítségével együtt tanulunk meg kicsit lassabban élni, alaposabban megfigyelni a minket körülvevő világot és megtapasztaljuk a bennünk lévő nyugalmat. Ez a közösségi élmény is segíti a gyermekek kapcsolatteremtési képességének kibontakoztatását, fantáziájuk gazdagítását. A közös játék örömet ad, ugyanakkor figyelem és fegyelem szükséges hozzá, a szabályok pontos ismerete, elfogadása, betartása teszi a foglalkozásokat mindenki számára pozitív élménnyé.

Az osztályközösséget rendszeres iskolán kívüli programokkal is igyekszem erősíteni: kirándulásokat, színház- és múzeumlátogatásokat, családi programokat szervezek.

Szeretettel várom az 1. d osztályba azokat a gyerekeket, akik örömmel hallgatnak és tanulnak verseket, meséket, szívesen kirándulnak, szeretnek csoportban tevékenykedni, foglalatoskodni, és kellő önfegyelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy a közösen eltöltött idő mindenki számára öröm legyen.