Véghné Kenyeres Andrea

osztályfőnök

1.c osztály

 

4 éve érkeztem a Bárdos iskolába, két gyermekem is itt végezte általános iskolás tanulmányait. Szülőként és tanítóként is megtapasztaltam az iskola családias, barátságos légkörét.

 

Szeptemberben első osztályos tanító leszek, és hasonlóan, mint a kisdiákok, én is izgatottan és kíváncsian tekintek az új feladatokra, kihívásokra.

Az első iskolaév élményei meghatározóak lehetnek a gyermekek életében. Ezért sok, már számukra jól ismert mondókával, énekkel, játékkal, mesével szeretném őket segíteni, hogy az óvodából iskolába lépés gördülékeny és örömteli legyen. A tanítási órákat a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő módszerekkel, játékosan, sok tevékenykedtetéssel fogom szervezni, hogy szívesen, kedvvel ismerkedjenek meg a betűk, számok világával, szerezzenek új ismereteket. A tanítási órákon kívüli foglalkozásokat kézműves tevékenységekkel, népi hagyományaink, szokásaink megismertetésével kívánom színesíteni. Nagyon fontosnak tartom a nyugodt, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtését, olyan osztályközösség kialakítását, ahol a tanulók elfogadják egymást, jól érzik magukat együtt.

Szeretném elérni, hogy sikerüljön a szülőkkel is kölcsönös tiszteleten alapuló, jó kapcsolatot kialakítani, hiszen a gyermekek fejlődéséért a szülőkkel együttműködve tehetünk a legtöbbet.

 

Mottóm Friedrich Fröbel, XIX.századi pedagógus gondolata:

„A gyermekek olyanok, mint a virágok. Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad. Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik. Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek. Mindegyiknek van levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözőek. (…) Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket, rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben, a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk.”

 

Szeretettel várom osztályomba leendő kis tanítványaimat!