Beiratkozás 2023. április 20-21. 

Főépület: Iskola sétány 18.


Tisztelt Szülők!

A beiratkozás személyes jelenléttel történik:

2023. április 20., csütörtök 8-18 óráig

2023. április 21., péntek 8-16 óráig

Kérjük, hozzák magukkal

  • a gyermek lakcímkártyáját (személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt),
  • a gyermek anyakönyvi kivonatát
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt,
    sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét!

 

Az alábbi dokumentumokat kell leadni a beiratkozás során:

  • Nyilatkozat etika / hit- és erkölcstan oktatásról
  • Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről


Ezek megtalálhatók a letölthető dokumentumok között.

 

Kérjük, hogy a fenti dokumentumokat kitöltve hozzák magukkal, ügyelve arra, hogy a gyermek törvényes képviseletéről szóló nyomtatványra mindkét szülő aláírása és tanú is szükséges!

 

KRÉTA Beiskolázás Modul – felhasználói útmutató

Beiratkozás általános iskolába – szülői tájékoztató

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról