Beiratkozás 2024. április 18-19.

Főépület: Iskola sétány 18.


Tisztelt Szülők!

A beiratkozás személyes jelenléttel történik:

2024. április 18., csütörtök 8-18 óra

2024. április 19., péntek 8-16 óra

Kérjük, hozzák magukkal

  • a gyermek lakcímkártyáját (személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt),
  • a gyermek anyakönyvi kivonatát
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt,
    sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét!

 

Az alábbi dokumentumokat kell leadni a beiratkozás során:

  • Nyilatkozat etika / hit- és erkölcstan oktatásról
  • Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről


Ezek megtalálhatók a letölthető dokumentumok között.

 

Kérjük, hogy a fenti dokumentumokat kitöltve hozzák magukkal, ügyelve arra, hogy a gyermek törvényes képviseletéről szóló nyomtatványra mindkét szülő aláírása és tanú is szükséges!

 

Hirdetmény a 2024/2025. tanévi általános iskolai beiratkozás rendjéről

Beiratkozás Általános Iskolába – Szülői tájékoztató 2024

A beiratkozás folyamatának oktatóvideója