Gyakori kérdések és válaszok

Az ének-zene osztályban kötelező lesz a kórus és minden fellépés?

Igen. A felvételt nyert tanulók 3. osztálytól vesznek részt a kórusmunkában. A fellépéseket tanítványaink jutalomként élik meg, ekkor arathatják le a jól megérdemelt babérokat.

Ha nem sikerül az ének felvételi, másik osztályba kerül a gyermek?

Igen.

Zenei tagozatra – túljelentkezés esetén – a körzetesek előnyt élveznek vagy csak a hang számít?

Nem élveznek előnyt a körzetesek, mivel ebben az esetben nem él a körzethatár.

Sok dalt ismerő, énekelni nagyon szerető, de kevésbé jó hangú gyereknek érdemes megpróbálni a felvételit? Vagy esetleg a későbbiekben nehézséget okozhat neki a magasabb színvonal?

Azt tanácsoljuk, hogy mindenképpen próbálják meg a felvételit. Az éneklési készség fejleszthető, Eszter néni sokat segít ebben az évek során.

Ha énekelni nagyon szerető gyerek felvételt nyer az A osztályba, de kiderül, hogy neki túl sok, vagy a kórusfellépés nem tetszik neki, akkor mi történik? Átkerül másik osztályba?

Nem volt még ilyenre példa. Minden gyerek ragaszkodni szokott ahhoz a közösséghez, ahova 1. osztálytól jár. S mivel együtt énekelnek, együtt csinálnak jó dolgokat, együtt is élik meg a csodát.

Ha nem ének-zenei osztályba megy a gyermek, de kiderül, hogy nagyon szépen énekel, akkor tehetségét figyelembe veszik? Beénekelhet a kórusba pl.?

Mindenki tehetséges valamiben, ha az az ének, akkor őt abban fogják támogatni. A nem zeneis gyerekeink számára is van lehetőség énekversenyeken, koncerteken szerepelni.

Ha jól tudom, akkor emelt ének-zenei osztályban 5. osztálytól nincs lehetőség emelt angolra.

Igen, csak a B, C és a D jelű osztályokban van lehetőség emelt angol nyelvű oktatásra, heti 5 órában.

Beiratkozáskor meg lehet jelölni, hogy melyik osztályba szeretném íratni a gyermekemet?

Igyekszünk figyelembe venni a szülői igényeket.

SNI-s, de nem körzetes gyermek felvételére van mód?

Akkor tudjuk vállalni, ha a szakvéleményben leírt fejlesztéseket el tudjuk látni megfelelő szakemberrel, illetve óraszámmal.

Számítástechnikát melyik évtől tanulnak a gyermekek és milyen infrastruktúrájuk van ehhez? Hány gyermek jut egy számítógépre?

3. évfolyamon lép be az új NAT szerint a digitális kultúra, mint tantárgy. A digitális kultúra és az informatika óráink magasabb létszámú osztályoknál bontott óra, ez azt jelenti, hogy ezeken a tanórákon minden gyermek külön számítógéphez tud ülni.

Milyen módszerekkel segítik a pedagógusok az átmenetet az óvodából?

Sok játékos feladattal, énekkel, mesével, stb. vezetjük be őket az iskolai létformába. A 45 perces tanórákat a gyerekek lelki, mentális és fizikai igényeihez illesztjük, ha kell, hosszabb udvari szünetekkel dúsítva. A tanórákat sok-sok mozgásos tevékenység beiktatásával tervezzük, melyek soha nem céltalan időtöltések, hanem fejlesztő jellegű játékos feladatok.