Az iskola dolgozói

 

Név munkakör, tanított tantárgyak
Agócs Mónika intézményvezető-helyettes, angol nyelv
Bakonyi-Tasi Lilla magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, dráma és színház
Bárányné Bucsi Ilona angol nyelv, történelem, etika, osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Barna-Domokos Enikő tanító
Bodács Emília Orsolya tanító
Bodnár Katalin Andrea földrajz, történelem, természettudomány, etika
Budaházi-Dobó Katalin magyar, ének-zene, etika, karvezető
Cseresznyés Dorottya tanító
Dávid Katalin tanító
Duna Judit Ágnes matematika
Erdődi Andrea tanító, alsó tagozatos munkaközösség-vezető
Fazekas-Kálmán Mónika magyar nyelv és irodalom, történelem
Fodor István Zoltán testnevelés
Fülöp Katalin tanító
Gali Szilvia tanító
Gresa Ilona angol nyelv, etika, idegen nyelvi munkaközösség-vezető
György-Bencsik Orsolya matematika, természettudomány, etika
Hortulányi Szilvia tanító
Horváth Andrea angol nyelv, testnevelés, etika
Horváth Petronella kémia, matematika
Hoványné Martikán Erika magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, humán munkaközösség-vezető
Jancsik László tanító, testnevelés, technika, DÖK-patronáló
Jancsikné Struve Katalin tanító, testnevelés munkaközösség-vezető
Kalmár László biológia, földrajz, természettudomány, etika, természettudományi munkaközösség-vezető
Kardos Eszter tanító, ének-zene, karvezető, művészeti munkaközösség-vezető
Karóczkai Csabáné tanító
Kárpáti Szilvia Éva tanító, konduktor
Keller László Károly testnevelés, etika
Kertész Ildikó magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret, dráma és színház, etika
Kesziné Halász Judit német nyelv
Kiss Lászlóné tanító, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
Korlát Szabina ének-zene, karvezető, etika
Kovács-Szecsei Diána tanító, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
Kutas-Juhász Viktória tanító
László Mónika Gabriella tanító, néptáncoktató
Magyariné Kalmár Edit magyar nyelv és irodalom, történelem, etika
Majorné Máté Gabriella tanulószoba
Maracskóné Szabó Margit tanító
Dr. Mayer Virág Zsuzsanna tanító, német nyelv
Mihály Gyuláné intézményvezető, német nyelv, történelem
Mihály-Bokor Tünde Terézia tanító
Monokiné Papp Zita matematika
Nagy Anna tanító
Nagy Ildikó tanító
Nagyné Herczku Anikó tanító
Nagyné Makai Ágnes magyar nyelv és irodalom, könyvtáros
Orosz-Király Borbála tanító
Petőné Herman Noémi Katalin intézményvezető-helyettes, tanító
Pohl István ének-zene, karvezető, technika
Polyák Judit tanító
Pusztai Edit Zsófia tanító, szupervizor, mentálhigiénés szakember
Rákos Nikoletta tanító, szociálpedagógus, alsó tagozatos munkaközösség-vezető
Rimóczi Méda logopédus
Szabó Hajnalka tanító
Száváné Streitmann Katalin tanító
Szenczi Judit vizuális kultúra, technika
Szentessy Ida Márta angol nyelv
Tajtiné Szabó Edina matematika
Tolnai Erzsébet tanító
Tóth Anikó Szilvia angol nyelv
Tóthné Selmeczi Zsuzsanna fizika, kémia
Tóth-Pliska Ágnes Bernadett tanító
Varga Ágota magyar nyelv és irodalom, informatika/digitális kultúra, etika
Véghné Kenyeres Andrea tanító
Vitéz Ildikó Ibolya matematika

 

Nevelő-oktató munkát segítő személyek

 

Bornemisszáné Sallai Zsuzsanna iskolatitkár
Horváth Petronella iskolatitkár
Kelemen Márta pedagógiai asszisztens
Pelei Erzsébet pedagógiai asszisztens
Vajda Veronika pedagógiai asszisztens
Barnákné Szalai Anita védőnő
Csernyik Balázs Ferenc rendszergazda
Murányi Máté Zsolt iskolapszichológus